VZDELÁVACIE KURZY

Ako jedno z mála zariadení na Slovensku ponúkame vzdelávacie kurzy pre pôrodné asistentky, sestry a ďaľšie pomáhajúce profesie tehotným ženám ako duly, fyzioterapeuti, tréneri. Po absolvovaní kurzu získate certifikát, na základe ktorého si môžete uplatniť kredity v rámci celoživotného sústavného vzdelávania v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek, ako/alebo aj začať vykonávať danú činnosť. Kurzy sú doplňujúcim vzdelaním, niektoré  majú odbornú garanciu UNIPA, alebo ČKPA. Za vzdelaním v oblasti psychoprofylaxie tak nemusíte cestovať do zahraničia. Kurzy prebiehajú v našom bratislavskom štúdiu GraviFit. Ajkeď sú lektori prevažne zo zahraničia, kurzy prebiehajú v slovenskom alebo českom jazyku. Pri anglicky hovoriacich lektoroch je zabezpečené tlmočenie.

GraviFit
Návrat hore

Špeciálna služba pre Vás

Využite možnosť tehotenskej alebo popôrodnej fyzioterapie.